חקירות במגזר העסקי

חקירות עסקיות וכלכליות

חקירות עסקיות וכלכליות נוגעות לצד הפיננסי של תחום החקירות הפרטיות ולחקירות אלו אסטרטגיה שונה. בדרך כלל הצד הנחקר חושד אף יותר במידה ואכן מתבצעת עבירה.

עבירות אלו כוללות מעילה בכספי החברה, שימוש במשאבי החברה לטובת צרכים אישיים למשל, גניבת דלק מדלקן החברה לטובת רכבים בשימוש פרטי. כל אלו נכנסים תחת הגדרה “חקירות כלכליות ועסקיות” 

בחקירות אלו, יש צורך בנקיטת משנה זהירות נוסף שכן הנעקב באופן טבעי נזהר יותר ולכן שם לב לפרטים.

החוקר הפרטי מחזיק ביכולות היטמעות בשטח באופן שלא יחשוף את מהלך החקירה ואף נגיש לחומרים ולאמצעים טכנולוגיים רבים גם כאשר עולה רמת החשד של החשוד.

בנוסף, על מנת לבנות קייס משפטי עליכם לאסוף ראיות באופן שיוכיח בצורה חד משמעית את ביצוע העבירה, ולשם כך מופעל החוקר הפרטי.

צור קשר

כלל המידע המועבר לחקר האמת מוגן תחת חוק החיסיון.
אנו לעולם לא נעביר אף פרט מידע לרבות פרטים אישיים וחומרי חקירה לגורם צד שלישי
ללא אישור מפורש בכתב מהלקוח