מעקב אחר עובדים – מה מותר על פי חוק?

כמעסיקים נרצה לדעת בדיוק מה מתרחש במקום העבודה, איזה שימוש נעשה במידע העסקי ומה עושים העובדים במהלך שעות העבודה שלהם. התקנה של מצלמות אבטחה וציוד מעקב בבית העסק היא צעד לגיטימי ואף חיוני. המשיכו לקרוא ותוכלו לדעת כיצד מאפשר לכם החוק לעקוב אחר המתרחש מבלי לפגוע בפרטיות של העובדים. אם יש לכם שאלות נוספות אודות מעקב אחר עובדים או צורך בציוד מתאים, הצוות המקצועי של חקר האמת עומד לרשותכם.

כיום כאשר הטכנולוגיה מאפשרת מעקב קל ודיסקרטי אחר המתרחש בכל פינת במשרד, אחר צגי המחשבים ואחר שיחות הטלפון של העובדים, החוק מבקש לקבוע נהלים להגנה על פרטיות העובד. המעביד רשאי לבצע מעקב אחר עובדים כל עוד הדבר נעשה בתום לב ובצורה מוצדקת ועניינית.

איך מותר לעקוב אחר העובדים?

  1. התקנה של מערכת איתור ברכבי חברה בהם עושים שימוש העובדים מותרת תוך עדכון של העובדים. אם מדובר ברכב חברה אישי המשמש עובד אחד בלבד יש לקבל את הסכמתו להתקנה. שימוש במערכת האיתור מותר ולגיטימי רק במהלך שעות העבודה.
  2. מעקב אחר עובדים באמצעות מצלמות אבטחה מותר אך ורק תוך עדכון של העובדים בדבר התקנת המצלמות. כמו כן, יש להתקין את המצלמות בשטח ציבורי במקום העבודה (מסדרונות, מתחם כניסה/יציאה, לובי). לא ניתן להתקין מצלמות אבטחה קבועות במשרד של עובד מסוים למעקב אחריו במהלך כל שעות העבודה.
  3. במקרים בהם המעסיק מבקש לחשוף גניבות יאשר בית המשפט התקנה של מצלמה ללא ידיעת העובדים.
  4. המעסיק אינו רשאי לבצע מעקב אחר הפעולות של העובד במחשב או לעקוב אחר תכתובות הדואר האלקטרוני שלו. המעסיק יוכל לבצע מעקב אחר פעילות המחשב של עובד מסוים רק כאשר ישנו חשד מבוסס לגניבת מידע או אי ביצוע עבודתו. בכל מקרה, חל איסור על המעסיק לחדור לפרטיות של העובד ולבחון תכתובות דואר אישיות.
  5. האזנה לשיחות הטלפון המתבצעות בטלפון נייד אותו קיבל העובד מהחברה אסורה.

 מעקב אחר עובדים יש לבצע באופן שוטף במתכונת גלויה של פיקוח אחר המתרחש במקום העבודה ובמתכונת סמויה של איתור גניבות והפרות אמון של עובדים.